Köpprocessen

När du köper en fastighet i Spanien är det många formella detaljer som skiljer sig från hur det fungerar i Sverige. Idag genomför många sin fastighetsaffär utan juridiskt ombud. Vi råder dig att anlita advokat för att få hjälp med bl.a. ansöker om NIE-nummer, köpekontraktet, testamente etc.

NIE-nummer

För att kunna äga en bostad i Spanien behöver du ha ett spanskt skatteidentifikationsnummer, ett så kallat NIE-nummer. Först då kan du öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. Ett NIE-nummer kan du ansöka hos den spanska polisen, enklast är att göra det via ditt juridiska ombud, vi hjälper gärna till med den kontakten.

Kontrakt & Handpenning

När köpare och säljare är överens upprättas ett köpekontrakt ”Option de Compras”. I samband med detta avtal betalas också handpenning. Denna är normalt på 10 % av köpeskillingen.

Fastighetskontroll

Vid denna punkt kommer din advokat att börja genomföra de nödvändiga kontrollerna på fastigheten med det lokala fastighetsregistret för att säkerställa att alla fastighetens dokument är i rätt ordning, att det inte finns några embargon eller skulder på fastigheten och att den person som säljer egendomen är faktiskt ägaren.

Lagfart

Det sista steget är när du betalar resten pengarna ut och lagfarten (Escritura) undertecknas framför en notarius publicus. Efter att lagfarten har undertecknats, kommer din advokat att registrera fastigheten i köparens namn på det lokala fastighetsregistret. Efter cirka tre månader får köparen tillbaka handlingen (Escritura/Lagfart), och är då registrerad som den nya ägaren till bostaden.

Tilläggskostnader

Köpare bör vara medveten om att det finns betydande inköpskostnader när du köper en fastighet i Spanien, som kommer att uppgå till cirka 10% av köpeskillingen. Denna består av följande, överlåtelseskatt, advokatarvode, notariekostnad, lagfartskostnad.

Årliga kostnader

Fastighetsägare i Spanien måste årligen betala skatt. För att underlätta detta rekommenderar vi att en skatterådgivare (så kallad ”gestoria”) sköter deklaration och skatt för att säkerställa att inbetalningen sker i tid utan förseningsavgifter och böter. Vi kan rekommendera några bra skatterådgivare. Den huvudsakliga årliga skatten är fastighetsskatt (IBI).